Krzysztof Lubecki - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
RFITTH

ZNIECZULENIE MIEJSCOWE

Bardziej prawidłowym określeniem jest "znieczulenie przewodowe". Obejmuje ono zniesienie odczuwania i przewodzenia bólu poprzez zastosowanie leków znieczulających, na ogół w formie wstrzyknięcia ("zastrzyku") w miejscu zabiegu chirurgicznego. Leki te czasowo znoszą przewodzenie bólu. Ich czas działania wynosi od około 1 godziny do kilku, a czasami kilkunastu godzin. Do leku znieczulającego dodaje się czasami leki obkurczające naczynia krwionośne (na przykład adrenalinę lub noradrenalinę). Ma to na celu zarówno zmniejszenie krwawienia przy zabiegu ("komfort dla chirurga"), jak i przedłużenie działania środka znieczulającego ("komfort dla pacjenta"), wreszcie - co jest ważne przy dużych zabiegach, gdzie stosuje się duże ilości środka znieczulającego - zwiększa jego bezpieczeństwo. Jest najbezpieczniejszym ze wszystkich rodzajów znieczuleń i można w nim wykonać zarówno niewielkie, jak i całkiem duże zabiegi (na przykład znaczną część operacji przepuklin).

powrót»


Zawartość strony to informacje zdrowotne, niestanowiące jednak diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. W razie choroby lub dolegliwości wiadomości umieszczone na stronie nie są wskazaniami do diagnostyki i leczenia oraz nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.