Krzysztof Lubecki - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
RFITTH

Publikacje

 

 PUBLIKACJE:

 

 1. Bunalski M., Lubecki K. 1990: Interesting case of symmetric terathology in Geotrupes (Trypocopris) vernalis (L.) (Coleoptera, Scarabaeidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 59: 821-825.
 2. Przewoźny M., Lubecki K. 2004: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy (Coleoptera: Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae) w Polsce. Wiad. entomol.., 23(4): 215-220.
 3. Przewoźny M., Lubecki K. 2006: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli chrząszczy wodnych z rodziny pływakowatych (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol.., 25(3): 157-163.
 4. Przewoźny M., Lubecki K. 2006: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy z nadrodziny kałużnic (Coleoptera: Hydrophiloidea) i rodziny Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) w Polsce. Wiad. entomol.., 25(4): 213-217.
 5. Przewoźny M., Lubecki K. 2006: New localities of Rhantus(Rhantus) incognitus in western Poland (Coleoptera: Dytiscidae). Entomol. Probl., 36(2): 91-92.
 6. Przewoźny M., Lubecki K., Bidas M. 2010: Wstępne dane o chrząszczach wodnych (Coleoptera aquatica) z podrzędu Adephaga Gór Świętokrzyskich. Wiad. entomol.., 29 (supl).
 7. Przewoźny M., Lubecki K. 2011: Nowe stanowiska Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 i Graphoderus bilineatus (DEGEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol.., 30(4): 568.
 8. Przewoźny M., Lubecki K. 2012: Nowe stanowiska Hydrophilus (Hydrophilus) piceus  (LINNAEUS, 1758)(Coleoptera: Hydrophilidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wiad. entomol.., 31(1): 578.
 9. Przewoźny M., Kot Cz.., Kot L., Kot H., Wolny M., Zabłocki P., Greń Cz., Lubecki K., Franczuk Z., Wełnicki M., 2014: Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce Graphoderus bilineatus (DEGEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae).                Wiad.entomol., 33(3): 182-187. 
 10. Przewoźny M., Lubecki K. 2016. Drugie stanowisko Macronychus quadrituberculatus  P.W.J. Müller, 1806   (Coleoptera: Elmidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Acta Entomol. Sil. Vol. 24 (online 014):12.
 11. Ruta R., Orzechowski R., Aleksandrowicz O.,  Borowski J., Buchholz L., Komosiński K.,  Lubecki K., Przewoźny M.,2016: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy. XXVII, 2: 28-62.
 12. Lubecki K. 2016: Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) - nowy gatunek dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej   Acta Entomol. Sil. Vol. 24 (online 021): 12-2
 13. Greń Cz., Lubecki K., Przewoźny M., 2017: Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephaga,Hydrophiloidea, Byrrhoidea, Myxophaga) Puszczy Białowieskiej.  Acta Entomol. Sil. Vol. 25 (online 010):1-13
 14. Przewoży M., Lubecki K. 2017: Nowe dane o występowaniu w Polsce Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)     (Coleoptera: Hydrophilidae). Acta Entomol. Sil. Vol. 25 (online 023):1-2
 15.  Lubecki K. 2017: Pomatinus substriatus (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera:  Dryopidae) nowy dla Gór ŚwiętokrzyskichWiad. entomol., 36(3): 177-179  
 16. Greń Cz., Lubecki K. 2018: Water beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) in Bulgaria; New records.Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom; Entomology. Vol. 26 (online 007):1-20   
 17. Greń Cz., Lubecki K. 2019: Contribution to knowledge of the water beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea) of Iceland, with unexpected observations on teratology. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom; Entomology. Vol. 28 (online 009):1-36
 18.  Lubecki. K. 2018: Badanie żywej kropli krwi i inne czary - refleksje lekarza - rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Medyczna Wokanda, nr 10: 63-69
 19. Lubecki. K. Tomaszewska P. 2020: Skuteczne zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu przez lekarza w trakcie postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej - uwagi na tle tez wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2018 r.. Medyczna Wokanda, nr 14: 167-185

 

 

REFERATY, PREZENTACJE, SZKOLENIA:

•1.      Przewoźny M., Lubecki K. 2011: Dytiscus latissimus L., 1758 - gatunek znany czy nieznany?  XVIII; Ogólnopolskie

          Warsztaty Bentologiczne PTH, Cieszyn, 2011.

•2.      Przewoźny M., Lubecki K. Greń Cz. 2012: Występowanie w Polsce, zagrożenia, monitoring i ochrona pływaka

          szerokobrzeżka - Dytiscus  latissimus L., 1758;  XXXI Sympozjum Sekcji Koleoterologicznej PTE , Wojtkówka, 2011.

•3.      Przewoźny M., Lubecki K. Greń Cz. 2012: Występowanie w Polsce, zagrożenia, monitoring i ochrona kreślinka

          nizinnego - Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774); 1758 XXXI Sympozjum Sekcji Koleoterologicznej PTE ,

          Wojtkówka, 2011.

•4.      Przewoźny M., Lubecki K. 2014: Stan poznania biologii chrząszczy wodnych Polski;  XXXV Sympozjum Sekcji

          Koleopterologicznej PTE, Rogów, 2014.

•5.      Lubecki K. 2015: Gatunki puszczańskie wśród chrząszczy wodnych?; XXXVI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej

          PTE, Białowieża, 2015.

•6       Lubecki K. Przewoźny M. 2016: Zmiany zasięgów występowania chrząszczy wodnych w Polsce w ciągu ostatnich

          lat. Czy istnieje jakaś prawidłowość?; XXXVII   Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, Gryżyna, 2016

 •7     Przewożny M., Lubecki K., Greń Cz.  2017: Rzadko spotykane i zagrożone chrząszcze wodne dolin rzecznych, XXXVII 

          Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, Cedynia, 2017.

 •8     Lubecki K.2015: Zakres działania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w kontekście opinii prof.

         Eleonory Zielińskiej; Warsztaty szkoleniowe NROZ, Warszawa 2015.

 •9     Lubecki K. 2016: "Wielokrotna recydywa" w odpowiedzialności zawodowej lekarzy - opis przypadku.Warsztaty

         szkoleniowe NROZ, Kołobrzeg 2016.

 

 

 

   FELIETONY, ARTYKUŁY POLEMICZNE:

 •1.     Lubecki K. 2018: Badanie żywej kropli krwi... i inne czary. Gazeta Lekarska 2018 (3): 34-35

 

powrót»


Zawartość strony to informacje zdrowotne, niestanowiące jednak diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. W razie choroby lub dolegliwości wiadomości umieszczone na stronie nie są wskazaniami do diagnostyki i leczenia oraz nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.