Krzysztof Lubecki - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
RFITTH

Publikacje

 

 PUBLIKACJE:

 

 1. Bunalski M., Lubecki K. 1990: Interesting case of symmetric terathology in Geotrupes (Trypocopris) vernalis (L.) (Coleoptera, Scarabaeidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 59: 821-825.
 2. Przewoźny M., Lubecki K. 2004: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy (Coleoptera: Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae) w Polsce. Wiad. entomol.., 23(4): 215-220.
 3. Przewoźny M., Lubecki K. 2006: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli chrząszczy wodnych z rodziny pływakowatych (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol.., 25(3): 157-163.
 4. Przewoźny M., Lubecki K. 2006: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy z nadrodziny kałużnic (Coleoptera: Hydrophiloidea) i rodziny Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) w Polsce. Wiad. entomol.., 25(4): 213-217.
 5. Przewoźny M., Lubecki K. 2006: New localities of Rhantus(Rhantus) incognitus in western Poland (Coleoptera: Dytiscidae). Entomol. Probl., 36(2): 91-92.
 6. Przewoźny M., Lubecki K., Bidas M. 2010: Wstępne dane o chrząszczach wodnych (Coleoptera aquatica) z podrzędu Adephaga Gór Świętokrzyskich. Wiad. entomol.., 29 (supl).
 7. Przewoźny M., Lubecki K. 2011: Nowe stanowiska Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 i Graphoderus bilineatus (DEGEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol.., 30(4): 568.
 8. Przewoźny M., Lubecki K. 2012: Nowe stanowiska Hydrophilus (Hydrophilus) piceus  (LINNAEUS, 1758)(Coleoptera: Hydrophilidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wiad. entomol.., 31(1): 578.
 9. Przewoźny M., Kot Cz.., Kot L., Kot H., Wolny M., Zabłocki P., Greń Cz., Lubecki K., Franczuk Z., Wełnicki M., 2014: Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce Graphoderus bilineatus (DEGEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae).                Wiad.entomol., 33(3): 182-187. 
 10. Przewoźny M., Lubecki K. 2016. Drugie stanowisko Macronychus quadrituberculatus  P.W.J. Müller, 1806   (Coleoptera: Elmidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Acta Entomol. Sil. Vol. 24 (online 014):12.
 11. Ruta R., Orzechowski R., Aleksandrowicz O.,  Borowski J., Buchholz L., Komosiński K.,  Lubecki K., Przewoźny M.,2016: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy. XXVII, 2: 28-62.
 12. Lubecki K. 2016: Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) - nowy gatunek dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej   Acta Entomol. Sil. Vol. 24 (online 021): 12-2
 13. Greń Cz., Lubecki K., Przewoźny M., 2017: Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephaga,Hydrophiloidea, Byrrhoidea, Myxophaga) Puszczy Białowieskiej.  Acta Entomol. Sil. Vol. 25 (online 010):1-13
 14. Przewoży M., Lubecki K. 2017: Nowe dane o występowaniu w Polsce Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)     (Coleoptera: Hydrophilidae). Acta Entomol. Sil. Vol. 25 (online 023):1-2
 15.  Lubecki K. 2017: Pomatinus substriatus (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera:  Dryopidae) nowy dla Gór ŚwiętokrzyskichWiad. entomol., 36(3): 177-179  
 16. Greń Cz., Lubecki K. 2018: Water beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) in Bulgaria; New records.Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom; Entomology. Vol. 26 (online 007):1-20   
 17. Greń Cz., Lubecki K. 2019: Contribution to knowledge of the water beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea) of Iceland, with unexpected observations on teratology. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom; Entomology. Vol. 28 (online 009):1-36
 18.  Lubecki. K. 2018: Badanie żywej kropli krwi i inne czary - refleksje lekarza - rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Medyczna Wokanda, nr 10: 63-69
 19. Lubecki. K. Tomaszewska P. 2020: Skuteczne zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu przez lekarza w trakcie postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej - uwagi na tle tez wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2018 r.. Medyczna Wokanda, nr 14: 167-185
 20. Greń Cz., Lubecki K. 2021: Cercyon (Cercyon) alpinus Vogt,1968 (Coleoptera: Hydrophilidae, Sphaeridiinae) - nowy dla Polski gatunek chrząszcza.Acta Entomol. Sil. Vol. 29 (online 007):1-3
 21. Greń Cz., Aleksandrowicz O.,Lubecki K. 2021: Nowe stanowisko Paracymus aeneus (Germar,1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce. Acta Entomol. Sil. Vol. 29 (online 028):1-2
 22. Lubecki. K. Tomaszewska P. 2021: Numer prawa wykonywania zawodu lekarza - informacja publiczna czy dane osobowe, wymagające szczególnej ochrony? Rozważania w kontekście posługiwania się danymi lekarzy uzyskanymi z Centralnego Rejestru Lekarzy w celu wystawiania fałszywych recept. Medyczna Wokanda, nr 16: 51-65 DOI: 10.32055/,w.2021.16.3
 23. Komosiński K., Tatur - Dytkowski J., Ruta R., Miłkowski M., Buchholz L., Greń Cz.,  Lubecki K., Pacuk B., 2021: Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera)  rezerwatu „Mazury” w Puszczy Boreckiej. Przegląd Przyrodniczy. XXXII, 3: 19-43.
 24. Lubecki K., Greń Cz. 2022: Crenitis punctatostriata (Letzner, 1840) a nie Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) na torfowiskach Karkonoszy i Gór Izerskich. Roczn. Muz. Górnośl. W Bytomiu. Przyroda Vol. 28 (online 001): 1-8 DOI: 10.5281/zenodo.5955413
 25. Greń Cz., Ruta R., Lubecki K., Przewoźny M., Sienkiewicz P.  2022: Ilybius wasastjernae (Sahlberg 1824) in Poland – a relict species of Dytiscidae (Coleoptera) with unique habitat preferences. Wiad. entomol., 41(1): online 5A: 32–39  DOI: 10.5281/zenodo.6119389
 26. Buczyński P., Żurawlew P., Melke A., Przewoźny M., Lubecki K. Stan poznania i nowe dane o właściwych chrząszczach wodnych (Coleoptera) powiatu pleszewskiego (Polska Zachodnia). Wiad. entomol., 41(2): online 7A: 9–16  DOI: 10.5281/zenodo. 6535155
 27. Greń Cz., Lubecki K., Sućko K.  2022: Chrząszcze wodne (Coleoptera; Hydradephaga, Hydrophiloidea, Hydraenidae, Dryopoidea) Puszczy Knyszyńskiej. Roczn. Muz. Górnośl. W Bytomiu. Przyroda Vol. 28 (online 012): 1-35 DOI: 10.5281/zenodo.6973357

REFERATY, PREZENTACJE, SZKOLENIA:

 

 1. Przewoźny M., Lubecki K. 2011: Dytiscus latissimus L., 1758 - gatunek znany czy nieznany?  XVIII; Ogólnopolskie    Warsztaty Bentologiczne PTH, Cieszyn, 2011.
 2. Przewoźny M., Lubecki K. Greń Cz. 2012: Występowanie w Polsce, zagrożenia, monitoring i ochrona pływaka szerokobrzeżka - Dytiscus  latissimus L., 1758;  XXXI Sympozjum Sekcji Koleoterologicznej PTE , Wojtkówka, 2011.
 3. Przewoźny M., Lubecki K. Greń Cz. 2012: Występowanie w Polsce, zagrożenia, monitoring i ochrona kreślinkanizinnego - Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774); 1758 XXXI Sympozjum Sekcji Koleoterologicznej PTE, Wojtkówka, 2011.
 4.  Przewoźny M., Lubecki K. 2014: Stan poznania biologii chrząszczy wodnych Polski;  XXXV Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, Rogów, 2014.
 5. Lubecki K. 2015: Gatunki puszczańskie wśród chrząszczy wodnych?; XXXVI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, Białowieża, 2015.
 6. Lubecki K. Przewoźny M. 2016: Zmiany zasięgów występowania chrząszczy wodnych w Polsce w ciągu ostatnichlat. Czy istnieje jakaś prawidłowość?; XXXVII   Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, Gryżyna, 2016
 7. Przewożny M., Lubecki K., Greń Cz.  2017: Rzadko spotykane i zagrożone chrząszcze wodne dolin rzecznych, XXXVII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, Cedynia, 2017.
 8. Lubecki K.2015: Zakres działania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w kontekście opinii prof. Eleonory Zielińskiej; Warsztaty szkoleniowe NROZ, Warszawa 2015.
 9. Lubecki K. 2016: "Wielokrotna recydywa" w odpowiedzialności zawodowej lekarzy - opis przypadku. Warsztatyszkoleniowe NROZ, Kołobrzeg 2016.
 10. Lubecki K. 2018: Skuteczność zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu przez lekarza w trakcie postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej - w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2018 r. Warsztaty szkoleniowe NROZ, II Konferencja Etyczna, Gniezno 2018
 11. Lubecki K. 2018: Reklamowanie swoich usług przez lekarzy - w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2018 r. Warsztaty szkoleniowe NROZ, II Konferencja Etyczna, Gniezno 2018
 12. Lubecki K. Greń Cz. Przewoźny M. 2021: Co nowego wsród chrząszczy wodnych? XLI Sympozjum Sekcji Koleoterologicznej PTE, Słupsk, 2021.
 13. Lubecki K., Tomaszewska P.Numer Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza – informacja publiczna czy dane osobowe, wymagające szczególnej ochrony? Rozważania w kontekscie posługiwania się danymi lekarzy uzyskanymi z Centralnego Rejestru Lekarzy w celu wystawiania fałszywych recept. Szkolenie zastępców NROZ, Otwock 2022
 14. Lubecki. K., Greń Cz., Przewoźny M., Ruta R.: Elementy postglacjalne w faunie chrząszczy wodnych Polski. XLII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, Budy Grabskie, 2022

 

   FELIETONY, ARTYKUŁY POLEMICZNE:

 •1.     Lubecki K. 2018: Badanie żywej kropli krwi... i inne czary. Gazeta Lekarska 2018 (3): 34-35

 

powrót»


Zawartość strony to informacje zdrowotne, niestanowiące jednak diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. W razie choroby lub dolegliwości wiadomości umieszczone na stronie nie są wskazaniami do diagnostyki i leczenia oraz nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.